fbpx

Hyresgästförbundet är en ideell (icke-vinstdrivande), partipolitiskt fristående intresseorganisation som arbetar för en fungerande bostadsmarknad och en politik som gynnar både boende och bostadssökande. Vi vill ha en rättvis hyressättning, rörlighet på bostadsmarknaden och mer byggande, och vi tror att marknaden är bästa sättet att komma dit.

Hyresgästförbundet välkomnar alla att bli medlemmar som är hyresgäster, vill bli hyresgäster eller bara vill stötta vårt arbete för en hyresmarknad som fungerar för alla.

Hyresgästförbundet är ett initiativ av Fria Moderata Studentförbundet, som i uppstartsfasen sköter administration och ekonomi.

Styrelse:

ordförande John Norell, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Theo Herold, doktorand i nationalekonomi Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Frida Gommel, juriststudent vid Uppsala universitet
Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi och universitetslektor vid Lunds universitet

Ambassadörer:

Klas A. M. Eriksson, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och associerad forskare vid Ratio, näringslivets forskningsinstitut
Linn Rydberg, ingenjörsstudent vid Lunds universitet och distriktsordförande för Liberala ungdomsförbundet Skåne
Christian Pundars, utbildad ekonom och ingenjör, tidigare aktiv i Svenska folkpartiet i Finland
Dagmar Grinneby, studerar till statsvetare och samhällsgeograf vid Lunds universitet och bostadspolitisk talesperson för Liberala studenter

Kontakt:
kontakt@hyresgastforbundet.se

John Norell
john@hyresgastforbundet.se
+46 70 22 69 407

Adress: Hyresgästförbundet, c/o FMSF, Box 5373, 102 49 Stockholm

Integritetspolicy